MEGHATALMAZÁS
Vállalkozás részére
Alulírott, Név:............................................... Anyja neve:..................................................
 
Születési hely és idõ:.................................................................. Szig. sz.:..........................
 
Adóazonosító jel: .................................. Vállalkozás neve, címe:..........................................
 
.......................... sz. alatti lakos, Adószám:.................................vállalkozó meghatalmazom,
 
Név:............................................................ Anyja neve:...................................................
 
Születési hely:............................................... Születési idõ:.................................................
 
Szem. ig. szám.:............................................ Adóazonosító jel: .........................................
 
Lakcím:..................................................................................................... sz. alatti lakost,
 
hogy az alább körülírt gépjármûvet bontásra, a Jap-ker Autóbontó Kft. részére átadja. 
   
Gyártmány:.................................. Típus:......................................... Gyártási év:...............
 
Alvázsz.:........................................... Motorsz.:............................ Üzemanyag:  B*  D* G*
 
Rendszám:......................... Törzskönyv sz.:............................ Forg. sz.:............................
 
 
Meghatalmazott jogosult a meghatalmazó nevében a jármű bontásra történõ leadása kapcsán teljes jogkörben  eljárni,  őt  helyettesíteni,  helyette  és  nevében nyilatkozatot tenni és aláírni.
A meghatalmazott ügyfélként rendelkezik jogosultsággal, azaz ügyfélnek tekinthető.
   
Kelt: ......................................, 202... .......... hó. ........ nap.
 


                                                                                            ....................................................................
                                                                                                                      meghatalmazó

A fenti meghatalmazást elfogadom:
                                                                          .....................................................................
                                                                                                                      meghatalmazott

 
Tanu 1.:                                                                        Tanu 2.:
 
Név:........................................................................        Név:.........................................................................
 
Cím:........................................................................        Cím:.........................................................................
 
Szig.sz.:...................................................................        Szig.sz.:....................................................................